Izvēlne
Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti. Informācija par uzdevumiem darba plānā un WhatsApp grupās.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • Interešu izglītības nodarbības notiek attālināti. Informācija par uzdevumiem darba plānā un WhatsApp grupās.

Radošā diena vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā 2.-4.klašu skolu komandām „Rudens paslēpes”

NOLIKUMS Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai) Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko […]

Sveicam akcijas “Svētki tuvojas!” balsotāko darbu autorus

No 3.-10.decembrim notika virtuālā Ziemassvētku dāvanu izstāde – akcija “Svētki tuvojas!” http://cbjc.lv/balsot/ Paldies visiem dāvanu autoriem, pedagogiem un, protams, balsotājiem! Akcijas laikā par 46 darbiem saņemti 864 balsojumi. Pārsteiguma dāvanas saņem trīs balsotāko darbu autori: Estere un Kristīne ( Ziemassvētku apsveikumu kartītes, Zīmēšanas  un gleznošanas pulciņš, pedagogs Marta Blūma), 122 balsis; Keita Krieva (Ziemas glezniņa, […]

Pašdarināto Ziemassvētku dāvanu izstāde

No 3. līdz 10.decembrim mājas lapā www.cbjc.lv/balsot aplūkojama Cēsu Bērnu un jauniešu centra vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu pašu darināto dāvanu virtuālā izstāde. Ar idejām kā draugus un radus iepriecināt Ziemassvētku laikā dalās Rokdarbu klase “Pats”, Auduma dizaina darbnīca, Zīda apgleznošanas pulciņš, Floristikas studija, Modes un stila aksesuāru pulciņš, Šūšanas klase, Daigas darbnīca, […]