Pasākumi •••
PASĀKUMU KALENDĀRS Pierakstīties uz JAUNUMIEM     Drukāt
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]   [2019]   [Iepriekšejie mēneši 2020]   [Turpmākie pasākumi 2020]   [Iepriekšejie mēneši 2020]   [Turpmākie pasākumi 2020]
[ CBJC] [ Viss] [ Cēsu novadā] [ Vēsturiskajā Cēsu rajonā] [ Vidzemē] [ Valstī]
   Decembris 2008.
Kad Kas Info Kur
20.decembris  Neklātienes konkurss internetā „Vai es zinu?”  2. kārta
 Atbildīgais: B.Rampāne
CBJC
13.decembris 1300  Ziemassvētku ieskaņas koncerts
"BĪNUMU LAIKS"
  Piedalās
  - Vokālā studija `Dziedi kā zvaigzne` (vadītāja Ināra Rubīna),
  - Deju grupa VIVA (vadītāja Inga Cipe).
CBJC
12.decembris 1800  Popgrupas "Vizbulēni" un šūšanas klases audzēkņu koncerts
"Ceļā uz Ziemassvētkiem"
  CBJC zālē
12.decembris 1000 – 1400  Skolotāju tālākizglītības kursi  Dabas materiālu izmantošana:
Galda un dāvanu rotas, puzurs, darbs ar parafīnu
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
12.decembris 1000 – 1400  Skolotāju tālākizglītības kursi  Tekstila apstrāde un tehnaloģijas:
Miniatūras uz zīda, iegrieztā aplikācija, kompjūterizšūšana
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
5.decembris 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem.  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
Decembris  Adventes izstāde - tirdziņš  Atbildīgais: M.Blūma CBJC koridori
Decembris  Labdarības pasākumu organizēšana un vadīšana sadarbībā ar cēsu pilsētas jauniešu domi un Cēsu pilsētas domes aģentūru „Sociālo pakalpojumu aģentūra”  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega CBJC
   Novembris 2008.
Kad Kas Info Kur
28.novembris  Latvijas Republikas 90.gadadienai veltīts
koncerts un konkursu laureātu sveikšana
  Atbildīgais: L.Keiša CBJC
28.novembris 1000  Cēsu rajona skolu jaunatnes konference.  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega CBJC
28.novembris 1600  Adventes izstādes – tirdziņa atklāšana  Atbildīgais: M.Blūma CBJC koridori
27.novembris 1000  Vizuālās un lietišķās mākslas skolotāju seminārs
“Ar vilciņu Rīgā braucu...”
  Atbildīgais: S.Egle
»» [Informācija]
CBJC
20.novembris  Neklātienes konkurss internetā „Vai es zinu?”  1.kārta
 Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
11.- 15.novembris  „Es pats - Latvija”  Atbildīgais: B.Rampāne Bērnu un jauniešu centrs „ALTONA”
10.novembris  Fotoakcija „Mēs esam Latvija”  Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
10.novembris  „Mēs ceļojam pa Latviju”  Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
8.novembris 1000 – 1400  Skolotāju tālākizglītības kursi  Dabas materiālu izmantošana:
Adventes vainagi, to veidi, smaržīgās kompozīcijas, eglīšu rotas.
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
8.novembris 1000 – 1400  Skolotāju tālākizglītības kursi  Tekstila apstrāde un tehnaloģijas:
Spilveni, to tehnoloģiskā apdare, dekorēšanas veidi, filcētas rotiņas
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
7.- 9.novembris  Rīgas pilsētas skolu pašpārvalžu dalībnieku seminārs „Demokrātijas akadēmija”  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega CBJC
7.novembris 1000  Seminārnodarbība Cēsu rajona skolu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem.  Atbildīgais: A.Bāliņa – Diega CBJC
7.novembris 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem.  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
6.novembris 1100  Erudītu konkurss 7.-9. klašu skolēniem
„Tu esi Latvija”
  Atbildīgais: L.Keiša
»» [Nolikums]
CBJC
Novembris  “Iededzies Latvijai!”  Atbildīgais: D.Linde CBJC koridori
Novembris  Latvijas bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstāde “Svētku priekam”  Rīga Kara muzejs
Novembris  Seminārs jaunatnes lietu speciālistiem.  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega Bērnu un ģimenes lietu ministrija
   Oktobris 2008.
Kad Kas Info Kur
23.oktobris 1100  Konkurss 1.-4. klašu skolēniem „Pasaules labirintos”  Atbildīgais: L.Keiša, S.Egle
»» [Nolikums]
CBJC
16.oktobris  Seminārs skolēnu pašpārvalžu rajonu koordinatoriem  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega VJIC
11.oktobris 1000 – 1400  Skolotāju tālākizglītības kursi   Dabas materiālu izmantošana:
Spirāles veida pušķi, glamēlijas, teipēšana
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
11.oktobris 1000 – 1400  Skolotāju tālākizglītības kursi  Tekstila apstrāde un tehnaloģijas:
Zīda apgleznošana, filcēšana
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
10.oktobris 1000  Seminārnodarbība Cēsu rajona skolu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem.  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega CBJC
9.oktobris  Vidzemes novada mākslas svētki “Svētku priekam”  Atbildīgais: S.Egle Valka
3.oktobris 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem.  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
3.oktobris  Skoltāju dienas pasākums   
Oktobris  VJIC skolēnu pašpārvalžu koordinatoru sanāksme.  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega VJIC
Oktobris  Pirmo darbiņu izstāde  Atbildīgais: L.Boze CBJC koridori
   Septembris 2008.
Kad Kas Info Kur
30.septembris  Starptautiskās programmas AWARD vadītājiem un koordinatoriem  Atbildīgais: A.Baļiņa - Diega VJIC
2008.gada 30.septembris 1100  Konkurss – skate
„Mana skola”.
Darbu prezentācija.
  Pieteikšanās līdz 25.septembrim.
 Atbildīgais: L. Keiša
»» [Nolikums]
»» [Vērtēšana]
CBJC
26.septembris 1000  Seminārnodarbība Cēsu rajona skolu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem.  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega CBJC
21.septembris  Izbraukuma seminārs  Atbildīgais: S.Egle Lēdurga
2008.gada 19.septembris 1100  Skolēnu pētniecisko darbu konkurss.
Darbu prezentācija. 
  Pieteikšanās līdz 10.septembrim.
 Atbildīgais: L. Keiša
»» [Nolikums]
CBJC
18.septembris- 9.oktobris  Vidzemes novada bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstāde “Svētku priekam”  Atbildīgais: S.Egle Valka
16.- 19.septembris  Līdzdalība BSSSC 16. ikgadējā konferencē Kauņā Jaunatnes darba grupas ietvaros.  Atbildīgais: A.Bāliņa – Diega Kauņa
13.septembris  Līdzdalība lielajā talkā „Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90. gadadienā”  Atbildīgais: A.Bāliņa - Diega Cēsīs
12.septembris 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem.  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
9.septembris  Darbu iesniegšana Vidzemes novada izstādei  Atbildīgais: S.Egle Valka
8.- 30.septembris  Krāsainā izstāde  Atbildīgais: D.Jirgensone CBJC koridori
1.septembris 2000  Jauniešu dienas pasākumi.  Atbildīgais: A.Bāliņa–Diega, D.Barone Pils parks, Maija parks
   Augusts 2008.
Kad Kas Info Kur
30.augustā 2000  Bērnu deju uzvedums
Labu apetīti!
  Atbildīgais: Inga Cipe Cēsu Pils parkā
26.augusts 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
4.- 15.augusts  Dienas nometne "Vasarā kā pasakā"  Darba dienās 900- 1600
Vecums: 7 - 11 gadi
Dalības maksa: Ls 40.00
 Atbildīgais: Astra Orlova
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
   Jūlijs 2008.
Kad Kas Info Kur
14. –18.jūlijs  Radošās darba dienas  1000- 1400
Pieteikties līdz 30.maijam CBJC pie floristikas skolotājas Sanitas Dovgiallo vai pie rokdarbu skolotājas Sandras Egles
Dalības maksa: Ls 3.  Ar darbam nepieciešamajiem materiāliem nodrošina.
 Atbildīgais: Sanita Dovgiallo, Sandra Egle
CBJC
   Jūnijs 2008.
Kad Kas Info Kur
17.- 20.jūnijs  Skolēnu līderu vasaras skola „Demokrātijas akadēmija”  Atbildīgais: A.Bāliņa–Diega VJIC
16. -20.jūnijs  Cēsu Bērnu un jauniešu centra dejotāju
VASARAS SKOLA 
  900- 1600
Vecums: 1.-12.klase
Dalības maksa: Ls 20.00
 Atbildīgais: Ieva Bernadeta Ščeglova
CBJC
2.- 13.jūnijs  Dienas nometne
"Piedzīvojumu virpulis"
  Vecums: 7 - 11 gadi 
Ddarba dienās 900- 1600
Dalības maksa: Ls 40.00
 Atbildīgais: Ieva Bernadeta Ščeglova
CBJC
   Maijs 2008.
Kad Kas Info Kur
31.maijs 1100-1800  Bērnu svētki
Muzikālā pilsēta

Dažādas skanošas, muzikālas un izklaidējošas aktivitātes notiks septiņās zonās- pie Izstāžu nama, Maija parkā, Skeitparkā un Bērnu laukumā.
  Nāc un izvēlies!
 Atbildīgais: L.Keiša
Cēsis, Maija parkā
24.maijā 1600  CBJC Vokālās studijas "Dziedi kā zvaigzne"
izpildītāju koncerts
"Thanke You for the Music"
  Atbildīgais: I.Rubīna CBJC zālē
17.maijs 1000  Pavasara ziedu svētki  Atbildīgais: S.Egle, S.Dovgiallo
»» [Nolikums]
CBJC
16.- 17.maijs  Teātra festivāls
Pigori Liepā
  Atbildīgais: L.Keiša
»» [Nolikums]
Liepā
14.- 15.maijs  Interešu izglītības iestāžu direktoru seminārs  Atbildīgais: Dz.Matusēviča CBJC
14.maijs 1800  Mācību gada
noslēguma koncerts
  Atbildīgais: L.Keiša CATA k/n
2008.gada 8.maijs 1100  Konkurss – „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”
Darbu prezentācija. 
  Pieteikšanās līdz 1.aprīlim.
 Atbildīgais: L. Keiša
CBJC
6.maijs 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
   Aprīlis 2008.
Kad Kas Info Kur
29.aprīlis 1200  Cēsu rajona popgrupu, solistu, vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu konkurss-festivāls.
Zāles atklāšana pēc remonta 
  Atbildīgais: L.Keiša
»» [Nolikums]
CBJC
26.aprīlis 1100  Konkurss zēniem ”Dari pats”  Atbildīgais: A.Māsēns
»» [Nolikums]
CBJC
25.aprīlis  Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”  Vidzemes novads
Laiks tiks precizēts
 Atbildīgais: L.Keiša, S.Egle
Valkā
25.aprīlis  Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”  2.kārta
 Atbildīgais: B.Rampāne
Rīga BJC „Altona ”
22.aprīlis 1200  Putnu dienas  Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
18.aprīlis  Noslēguma seminārnodarbība Cēsu rajona skolu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem  Atbildīgais: A.Bāliņa–Diega CBJC
10.aprīlis 1000  Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”  Atbildīgais: L.Keiša
»» [Nolikums]
Cēsu Kultūras centrs
4.aprīlis 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
Aprīlis  Tālākizglītības kursi skolotājiem  Pirmā grupa 36h
VI nodarbība - telpiskas formas - trauki
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
Aprīlis  Pieredzes brauciens uz Latgali  Atbildīgais: A.Orlova  
Aprīlis  Izstāde  Zīmēšanas-gleznošanas darbnīcas
 Atbildīgais: Pulciņu skolotāji
CBJC
   Marts 2008.
Kad Kas Info Kur
25.- 28.marts  CBJC Pavasara brīvdienas  Atbildīgais: L.Keiša CBJC
25.marts  Neklātienes konkursa  „Vai es zinu?” fināls  Atbildīgais: B.Rampāne CBJC
20.marts 1100   Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”  Pieteikšanās līdz 1.martam.
 Atbildīgais: B. Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
15.marts  Neklātienes konkurss internetā „Vai es zinu?”  5. kārta
 Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
15.marts 1000  Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”  Atbildīgais: B.Rampāne Rīga, LU Ķīmijas fakultāte
7.marts 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
6.marts  Cēsu rajona vizuālās mākslas izstāde
"Manas mājas tavā azotē"
  Darbu iesniegšana līdz 29.februārim.
Atklāšana 6.martā 1600
 Atbildīgais: S.Egle
»» [Nolikums]
Cēsu Izstāžu nams
2008.gada marts -oktobris  Akcija „Ozolzeme -Latvija”  16.oktobrī 1100 - izstādes atklāšana
 Atbildīgais: B. Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
Marts  Tālākizglītības kursi skolotājiem  Pirmā grupa 36h
VI nodarbība - Lieldienas
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
Marts  Izstāde  Šuvēji, zīda apgleznošana
 Atbildīgais: Pulciņu skolotāji
CBJC
10.marts  Fotoakcija „Problēmvietas Cēsu rajonā”  Darbu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10.martam
 Atbildīgais: B.Rampāne
CBJC
   Februāris 2008.
Kad Kas Info Kur
26.februāris 1100  Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”  Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
22.februāris  Skatuves runas konkurss „Tu esi Latvija”  novada konkurss
 Atbildīgais: L.Keiša, S.Egle
Valmiera
21.februāris 1100  Fotodarbu konkurss „Portrets”  Atbildīgais: A.Māsēns
»» [Nolikums]
CBJC
15.februāris  Neklātienes konkurss internetā „Vai es zinu?”  4. kārta
 Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
14.februāris  Valentīndienas akcija „Turpināsim mīlēt”  Atbildīgais: L.Boze CBJC
14.februārī 1630  Valentīndienas koncerts  CBJC zālītē
12.februāris  Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALA 2008”  Atbildīgais: L.Keiša, S.Egle
»» [Nolikums]
Cēsu rajona Drabešu pagasta „Kārļamuižā”
8.februāris 1000  Seminārnodarbība Cēsu rajona skolu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem  Atbildīgais: A.Bāliņa–Diega CBJC
7.februāris 1000  Skatuves runas un literāros uzvedumu konkurss „Tu esi Latvija”  Atbildīgais: L.Keiša, S.Egle
»» [Vērtēšana]
»» [Nolikums]
»» [Nolikums]
CBJC
Februāris  Izstāde  Āda, rokdarbi, rotas
 Atbildīgais: Pulciņu skolotāji
CBJC
Februāris  Tālākizglītības kursi skolotājiem  Pirmā grupa 36h
VI nodarbība – darbs ar stiklu, vitrāžas
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
1.februāris 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
   Janvāris 2008.
Kad Kas Info Kur
31.janvāris 1100  Mūsdienu deju festivāls - konkurss  Atbildīgais: I.B.Ščeglova
»» [Nolikums]
CATA
25.janvāris 1100  Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALA 2008”  rajona kārta
 Atbildīgais: L.Keiša, S.Egle
»» [Nolikums]
 
22.janvāris  Radošā diena vizuālās un lietišķās mākslas komandām no skolām  5.-9.kl.
 Atbildīgais: M.Blūma
»» [Nolikums]
CBJC
20.janvāris  Neklātienes konkurss internetā „Vai es zinu?”  3. kārta
 Atbildīgais: B.Rampāne
»» [Nolikums]
CBJC
18.janvāris  Seminārnodarbība Cēsu rajona skolu skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem  Atbildīgais: A.Bāliņa–Diega CBJC
Janvāris  Izstāde  Prasmju fabrika, foto, datori
 Atbildīgais: Pulciņu skolotāji
CBJC
Janvāris  Tālākizglītības kursi skolotājiem  Pirmā grupa 36h
V nodarbība
 Atbildīgais: S.Dovgiallo, S.Egle
CBJC
4.janvāris 1000  Informatīvā sapulce CBJC darbiniekiem  Atbildīgais: A.Orlova, Dz.Matusēviča CBJC
[ CBJC] [ Viss] [ Cēsu novadā] [ Vēsturiskajā Cēsu rajonā] [ Vidzemē] [ Valstī]
  [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]   [2019]   [Iepriekšejie mēneši 2020]   [Turpmākie pasākumi 2020]   [Iepriekšejie mēneši 2020]   [Turpmākie pasākumi 2020]
Atpakaļ Uz augšu
Login
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR