Vidzemes novada bērnu lietišķās un vizuālās mākslas darbu izstāde „Ar vilciņu Rīgā braucu".

Cēsu rajons lietišķās mākslas darbi

N.p.k.Autora vārds, uzvārdsIzglītības iestāde, klaseDarba nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārds
1.ELĪNA ANNA BRANTE 4.kl. ELĪNA JAREMČUKA 5.kl. IEVA DUMBROVSKA 10.kl. DANA GROSBERGA 12.kl. Cēsu BJC floristikas studija "Flokši""AR GAISMIŅU UZ RĪGU" /lampas, sienas dekors/Sanita Dovgiallo
2.ELVIS PUMPURS, SINTIJA REINHOLDE 9.kl. NORA ĶIBILDA 10.kl. Cēsu BJC keramikas pulciņš "BET TOMĒR, VIŅA GRIEŽAS..." /trauki/Dace Linde, Līva Boze
3.NORA ĶIBILDA 10.kl. Cēsu BJC keramikas pulciņš "SARKANIE VILKI" Līva Boze
4.KITIJA ANNA STRAZDIŅA, EVA KOČĀNE 1.kl. TRĪNE ŽAGARE, ALISE LĪCE, ELĪZA DRABOVICA, ELIZABETE OLDERMANE2.kl. Cēsu BJC rokdarbu klase "PATS" "MEITIŅAS MĀSIŅAS AUNIETASI KĀJIŅAS..." /lellītes/Sandra Egle
5.ELIZABETE RASMUSENA 2.kl. Cēsu BJC Daigas zīmēšanas- gleznošanas darbnīca "SARKANĀ VILKA GRIEZIENS" /griežams objekts/ Daiga Jirgensone
6.ADELE KOZLOVSKA 2.kl. Cēsu BJC Daigas zīmēšanas- gleznošanas darbnīca "ZILĀ VILKA GRIEZIENS" /griežams objekts/ Daiga Jirgensone
7.ANDRA GLOKA 4.kl.Cēsu BJC Daigas zīmēšanas- gleznošanas darbnīca "VIOLETĀ VILKA GRIEZIENS" /griežams objekts/ Daiga Jirgensone
8.PAULA GLOKA 6.kl. Cēsu BJC Daigas zīmēšanas- gleznošanas darbnīca "MELNBALTĀ VILKA GRIEZIENS" /griežams objekts/ Daiga Jirgensone
9.JĀNIS RAMA, LINARDS ROMKA, KITIJA KĻAVIŅA 1.kl. Cēsu Pilsētas pamatskolas rokdarbu pulciņš "VEIKLIE PIRKSTIŅI" "...AR SIRMĪTI RĪGĀ BRAUCU, AR BĒRĪTI BAZNĪCĀ." /spēļu zirdziņi/Sandra Egle
10.KOLEKTĪVS DARBS 4.- 9.kl. Cēsu raj., Piebalgas pamatskola "VILCIŅŠ KRĀSAINAJĀ ŽALŪZIJU PASAULĒ" Ilze Stolere
11.RIHARDS HELVITS KUPČS 3.kl. AĻESJA PETROVSKA 6.kl. Cēsu raj. Ieriķu pamatskola"ZILIE PUTNI"Maija Dikija
12.JĀNIS RUICĒNS 6.kl.Vecpiebalgas vidusskola"AR VILCIŅU RĪGĀ BRAUCU" /spēļu zirdziņš/Ija Kazaka
13.ALEKSIS KORJAKINS 3.kl. DŽANITA SOROKINA 8.kl. Cēsu BJC keramikas pulciņš un dizaina studija"UZSPĒLĒSIM!" / galdi un spēles/Ingūna Briede
14.KOLEKTĪVS DARBS 6.- 9.kl. Cēsu rajons, Raiskuma sanatorijas internātpamatskola"PĀRDOŠU PAR VIENU RUBULI" /koka un šutas rotaļlietas/ Rudīte Endlere, Inta Gailīte, Ināra Pureniņa
15.LIENE DANDENA 6.kl. LIENE ĢĒĢERE, IEVA PAEGLE 7.kl. Cēsu raj. Taurenes pamatskola"PLANĒTU VIRPULIS II" /telpisks objekts/Dace Potaša
16.SENDIJA KĀRKLIŅA 2.kl. LAURA TAUJINSKA, LĀSMA KRISTIĀNA KĀRKLIŅA 4.kl. LELDE ĢĒĢERE 6.kl Cēsu raj. Taurenes pamatskola"PLANĒTU VIRPULIS III" /telpisks objekts/Dace Potaša
17.EVITA MAKAROVA 7.kl. VITA KRIVOŠEJEVA 8.kl. Cēsu sanatorijas internātpamatskola"VILCIŅŠ ŪDENĪ " /filcēta glezna/Baiba Veselova

Cēsu rajons vizuālās mākslas darbi

N.p.k.Autora vārds, uzvārdsIzglītības iestāde, klaseDarba nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārds
1.EDGARS MARTINSONS 1.kl. Cēsu raj Inešu pamatskola"AR VILCIŅU RĪGĀ BRAUCU..."Vita Miķelsone, Sanita Cimdiņa
2.KATE KĻAVIŅA, MARTA CIMDIŅA, LAURA DENOVA, LĪVA MIĶELSONE 5.kl., DIĀNA RUTKA 7.kl. Cēsu raj Inešu pamatskola"RAKSTU SPĒLE VILCIŅA DEJĀ"Vita Miķelsone, Sanita Cimdiņa
3.LAURA LAZDIŅA 11.kl. DA Cēsu Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas pulciņš"..."Inga Miezīte
4.ARTIS URBANOVIČS 1.kl. Cēsu Pilsētas pamatskolas vizuālās mākslas pulciņš "..."Inga Miezīte
5.MĀRIS SRAZDIŅŠ 1.KL. Cēsu Pilsētas pamatskolas vizuālās mākslas pulciņš "..."Inga Miezīte
6.NIKS ŠPILBERGS 4.kl.Cēsu BJC mākslas darbnīca"VILKI SAUC KALNIŅĀ!" Ingūna Briede
7.KOLEKTĪVS DARBS 6.kl.Cēsu rajona, Amatas pamatskola "KRĀSU DEJA"Rita Bukovska
8.AIVITA BALODE 4.kl.Cēsu raj. Priekuļu vidusskola "AR VILCIŅU - PA VILCIŅU"Digna Bicāne