JAUNUMS
  Radošā diena ar patriotiskām jūtām Pasākumi
19.oktobris 2018.

18.oktobrī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika vizualās un vizuāli plastiskās mākslas radošā diena “Latvijas spēks”, kurā piedalījās 2.-4.klašu skolu komandas no Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu Pastariņa sākumskolas, Rāmuļu pamatskolas, Straupes pamatskolas un Vecpiebalgas novada pamatskolas.


Komandas bija sagatavojušas mājas darbus, veicot izpēti un atbilžu meklēšanu uz jautājumu “Kas ir Latvijas spēks?”. Dienas gaitā veica radošo uzdevumu kopā ar Cēsu Bērnu un jauniešu centra pedagogiem. Izmantojot dažādus materiālus un mākslas tehnikas, tapa radoši darbi Latvijai.

Kopā paveiktais bija gadarījums visiem, jo īpašs prieks pašiem darbu autoriem.

Bildes vari aplūkot fotogalerijā.

Informāciju sagatavoja Cēsu BJC pasākumu organizatore Lāsma Dene