Dokumenti

• ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018 - 2021.m.g.

• IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

• AUDZĒKŅU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI
• VECĀKU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI
• "TĀDI NU MĒS ESAM" - PĀRSKATS PAR CBJC DARBINIEKU ANKETĒŠANAS REZULTĀTIEM