Deju studija “Grācija”
Aicināti pirmsskolas vecuma bērni (5-7gadi) pievienoties deju studijai „Grācija” – lai attīstītos, lai mācītos, lai priecātos, lai mainītu savu pasauli caur deju!
Ja Tu vēlies
• Attīstīt savas spējas un iegūt ieskatu dejas pasaulē;
• Iegūt jaunus draugus;
• Uzstāties uz skatuves –
Tad nāc dejot deju studijā “Grācija”
Tev tas noderēs, jo dejošana:
• Pilnveido kustību koordināciju un ritma izjūtu;
• Nostiprina prasmi orientēties telpā;
• Attīsta spējas radoši darboties mūzikas pavadījumā;
• Padara tevi priecīgāku un dod tev laimes sajūtu!
Deju studijas “Grācija” dejotāji piedalās CBJC rīkotajos koncertos - ziemassvētkos, gada noslēguma koncertā un Bērnu svētkos.
Skolotāja Jolanta Kataja-Paegle, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogs, VPDK “Jumis” dejotāja, arī skolēnu deju kolektīvu vadītāja Cēsu Pilsētas vidusskolā

Skolotāja Jolanta Kataja-Paegle, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības pedagogs, VPDK “Jumis” dejotāja, arī skolēnu deju kolektīvu vadītāja Cēsu Pilsētas vidusskolā.