Prasmju fabrika

Zēniem un meitenēm no 3.klases

 Prasmju fabrikā Tu

  • īstenosi savas idejas, pielietojot dažādus materiālus un instrumentus
  • varēsi apgūt galdnieka darba iemaņas
  • izgatavosi sev noderīgas lietas

    Pulciņu vada skolotājs

      Andrejs Māsēns