NOLIKUMI un INFORMĀCIJA
48.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde "Lidice 2020", 1.kārta

  10.janvāris - 11.februāris
  » Nolikums
Radošā diena vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā
"Bez robežām 2"

  30.janvāris 1100
  » Nolikums
Vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam"

  18.februāris
  » Nolikums
Skatuves runas konkurss, 1.kārta

  19.februāris 1000
  » Nolikums
Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2020", 1.kārta

  25.februāris 1100
  » Nolikums
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde -konkurss, tēpu kolekciju skate, radošo darbnīcu konkurss "Radi rotājot", 1.kārta

  marts
  » Nolikums
Skolēnu teātru skate, 1.kārta

  17.-25.marts
  » Nolikums
  »
Mūsdienu deju konkursa finālskate

  9.aprīlis
  » Nolikums
Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu svētki

  16.aprīlis
  » Nolikums
Popgrupu festivāls "Dziesmas Spārnos 2020"
  18.aprīlis (precizēts datums!)
  » Nolikums
Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss Cēsīs

  27.aprīlis
  » Nolikums