NOLIKUMI un INFORMĀCIJA
Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība „Lakstīgala 2018”
  18.janvāris 11:00
  » Nolikums
46.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „LIDICE 2018”
  22.-24.janvāris
  » Nolikums
Radošā diena vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā „Citāda māksla”
  1.februāris 1100
  » Nolikums
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls –konkurss “No baroka līdz rokam”
  22.februāris 2018.
  » Nolikums
Mūsdienu deju radošais konkurss, 1.kārta
  21.februāris 11:00
  » Nolikums
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”
  27.februāris 11:00
  » Nolikums
Skatuves runas konkurss
  7.marts 10:00
  » Nolikums
Vides objektu un mākslas darbu izstāde – konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”
  5.aprīlis 2018.
  » Nolikums
  » Pielikums
Popgrupu festivāls “Dziesmas Spārnos 2018”
  13.aprīlis 11:00
  » Nolikums